Istege bagli Bag Kur borcu odenmezse ne olur

Istege bagli Bag Kur borcu odenmezse ne olur

Popüler Istege bagli Bag Kur borcu odenmezse ne olur?

Isteğe bağlı Bağ Kur borcu ödenmezse ne olur?

İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep …

Sigortam yatmamış ne yapmam lazım?

SGK primleri hiç yatmayan ya da eksik yatan işçiler derhal bu durumu alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgi Hattını arayıp bildirmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu bildirimden sonra hemen denetime başlarlar, denetim memurları işçinin iş yerine gidip soruşturma yaparlar.

4b isteğe bağlı sigorta primi ödenmezse ne olur?

Eğer bu süre zarfında da primler ödenmezse, bu durumda geçen süreler sigortalılık süresinden sayılmamaktadır. Bu bakımdan prim ödeme süreleri üzerinden 12 aydan daha fazla süre geçen aylara yönelik sigortalılık süreleri doğrudan silinmektedir.

Bağ-Kur borcu birikirse ne olur?

Borcunu 60 günden fazla geciktiren bir bağkurlu artık SGK’nın sunduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanamayacaktır. Bağkur prim borcunun ödenmemesinin diğer önemli sonucu ise emeklilikle ilgilidir. Uzun vadede ortaya çıkan bu etki, sigortalının emekli olamaması şeklinde kendini gösterir.

Isteğe bağlı sigorta primi 2022 ne kadar?

İsteğe bağlı sigorta primi 2022 yılında en düşük 1601.28 TL olacak. Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi ise 2022 yılında aylık 1547.90 TL olarak uygulanacak.

4b isteğe bağlı sigorta nasıl iptal edilir?

İsteğe bağlı sigortanızı kapattırmak istiyorsanız talebinizi dilekçe yazarak SGK’ya bildirmeolisiniz. Dilekçelerin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten önceki primi ödenmiş ayın sonu itibariyle, aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinde son erer.

Bağ-Kur borcu sildirme nereden yapılır?

Bağkur borç sildirme işlemleri için öncelikle borç sildirme başvurusu yapılması gerekmektedir. 4b borç sildirme başvuru işlemleri ise şöyledir, Bağkur borcu bulunan kişiler başvurularını, Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat giderek, posta yolu ile göndererek ya da e-devlet üzerinden yollayabilecekelerdir.

Bağ-Kur ödemek zorunda mı?

Şubat ayında Resmi (Gazete’de yayımlanan 6111 _ Sayılı Kanun olmasaydı Bağ-Kur’a mecburdunuz ama 6111 Sayılı Kanun ile değişik 5510 Sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince kendi işinizi yaparken, isterseniz başka bir işyerinde SSK’lı olabilirsiniz.

Isteğe bağlı sigorta aylık ödeme ne kadar?

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim kişinin tercihine bağlı olmakla birlikte sınırlama bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32’si kadar. Bu yıl isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar aylık en az 1601 lira ödeyecek.

Okunma: 343