Islamda kac kadinla evlilik?

Islamda kac kadinla evlilik?

İçindekiler

Islamda kaç kadınla evlilik?

İslamiyet gelmeden önce Arap Yarımadasında erkekler, sayı tahdidi olmaksızın, istedikleri kadar kadınla evlenebilirlerdi. İşte Kur’an-ı Kerim bu cahiliye âdetine bir sınırlama getirdi; azami olarak dörde kadar evlenebileceğini açıkladı. buyurdu. Buna göre, birden fazla evliliği Kur’an tesis etmedi.

Birden fazla kadınla evlenmek caiz mi?

Çok eşlilik (polijini/teaddüd-i zevcât), yani erkeğin aynı anda birden fazla kadınla evlenmesi insanlık tarihinde bilinen ve uygulanan bir olgudur. İslâm hukukunda çok eşlilik, bir ruhsat hükmü olarak mubah kılınmış olmakla birlikte her erkeğin keyfine göre kullanabileceği mutlak bir hak da değildir.

Birden fazla kadınla evliliğe itiraz eden kadınlar için bir rahmettir.?

Birden fazla kadınla evlilik cinsel yönden engeli bulunan kadınlar için bir rahmettir. 10. Birden fazla kadınla evliliğe itiraz eden Avrupa’da zinaların, fahişelerin sayısının yüksekliği de gösterir ki; İslam’da birden fazla kadınla evliliğe izin verilmesi insan fıtratına uygun bir hükümdür. Cevap 2:

Bir kadının üzerine bir kadınla evlilik yapıldığında?

Bir kadının üzerine bir başka kadınla evlilik yapıldığında eşler arasındaki karşılıklı sevgi ve şefkatin yerini nefret, kıskançlık, kin ve intikam duyguları alır.

Bir kadın veya iki kadınla evlenilebileceğini göstermektedir.?

Ancak gerekli olması durumunda, bütün şartlara da uymak kaydıyla, iki kadın veya üç kadın veya dört kadınla evlenilebileceğine izin verildiğini göstermektedir. İslam dini Arabistan Yarımadasına yayıldığı sırada, bir kısım Cahiliye âdetleri de bütün tesirleriyle hükmünü icra ediyordu.

Bir erkek ve erkeğin birleşmesi bellidir?

Bir kadın ve erkeğin birleşmesinden meydana gelen çocuğun annesi bellidir; fakat babası belli olmasa nesiller karışır. Şayet bir kadın birkaç erkekle evlilik yapsa o zaman doğan çocuğun kime isnat edileceği belli olmaz. Düşünün bir kadının dört tane kocası var. Hepsi de kadınla yakınlık kuruyor.

Okunma: 33