İsenbike Togan Kimdir

İsenbike Togan Kimdir

Prof. Dr. İsenbike TOGAN

Orta Öğrenimini İstanbul Alman Lisesinde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan (1964) İsenbike Togan, üniversitede Genel Türk Tarihi, Fars Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı derslerine devam etmiş; 1964-66 yılları arasında Türk tarihini Çin kaynaklarından öğrenebilmek için Milliyetçi Çin Hükümeti bursuyla National Taiwan Üniversitesinde (Taiwan) bir yıl Çince eğitimi görmüş ve bir yıl da lisans üstü çalışmalara devam etmiştir. 1967-68’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Çince okutmanlığı yaparken Ankara Dil-Tarih Coğrafya Fakültesinde doktora çalışmalarına başlamış, ancak kısa bir süre sonra Fulbright burslusu olarak A.B.D'de Harvard Üniversitesine doktora eğitimi için gitmiştir. 1968-73 yıllarında Orta Asya tarihini Türk Mogol ve Çin kaynaklarından araştırmaya yönelik doktora çalışmalarını tamamlayarak Moğol devrinde Çin’de uygulanmış olan Osmanlı tımar sistemine benzer bir sistem üzerinde çalışarak "The Chapter on Annual Grants in the Yüan shih" adlı doktora teziyle Doğu Asya Dilleri ve Uygarlıkları bölümünden mezun olmuştur (1973).

Türkiye'ye döndükten sonra 1974-78 yıllarında Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak Türk Kültür Tarihi ve Moğolca dersleri veren İ. Togan, bu arada 1975-76 yıllarında da Harvard Center for Middle Eastern Studies'de araştırmalarda bulunmuştur. Ondan sonraki yıllarda 1978-84 arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyeliği yapmış ve bu sırada (1980-82) bir MEAwards (Middle Eastern Award) bursu alarak Sudan'da göçebeler arasında bir araştırmada bulunmuştur. 1984'de ODTÜ’de Tarih Bölümü kurulunca tarih bölümüne geçerek Türk tarihi ve Orta çağla ilgili dersler vermeğe başlamıştır. Sonra A.B.D'ye giderek sırasıyla 1985-87 Harvard Üniversitesi Fairbank Center for East Asian Research, Harvard Middle Eastern Center'da araştırmalarda bulunarak, 1987-89 yıllarında Wellesley ve Tufts Üniversitelerinde ders vermiş; 1989 yılında bir Rockefeller bursu ile Washington University in St. Louis Center for the Study of Islamic Societies and Civilizations'da fellow olmuştur. 1992 yılına kadar da Washington Üniversitesi Tarih Bölümünde Orta Asya, Yakın Doğu ve Çin tarihi hakkında dersler vermiştir. 1990 yılında "UNESCO International Scientific Committee for the drafting of a History of Civilisations of Central Asia" nın (UNESCO Orta Asya Uygarlıkları Tarihini Yazma Komitesi) üyesi olmuş ve aynı yıllarda UNESCO Integral Study of the Silk Roads (İpek Yolu Araştırmaları) projesi çerçevesinde 1990'da Çin Halk Cumhuriyeti ve 1991'de Sovyetler Birliği döneminde Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da incelemelerde bulunmuştur. 1992 yazında Türkiye'ye dönerek Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Orta Çağ doçenti olarak göreve başlamış, 1995 yılında da Profesör olmuştur.

Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu

Bildiği yabancı diller: Eski ve yeni Türk dillerinden başka Almanca, İngilizce, Çince, Farsça ve Moğolca (eski yazı dili)

Kitapları:

Flexibility and Limitation in Steppe Formations: The Kerait Khanate and Chinggis Khan. Leiden: E.J. Brill, 1998.

Okunma: 476