Is yerinde kac gun rapor hakkimiz var?

Is yerinde kac gun rapor hakkimiz var?

Blog Is yerinde kac gun rapor hakkimiz var?

İçindekiler

Iş yerinde kaç gün rapor hakkımız var?

Bu duruma göre, aile hekimi tek seferde en fazla 10 gün olmak üzere toplamda en fazla 20 gün rapor verebiliyor. Bir işçi iş yeri hekimi ve aile hekimi dışındaki doktorlara muayene olması halinde ise, yine aile hekiminde olduğu gibi tek hekim, tek seferde en fazla 10 gün rapor verebiliyor.

1 yıl içinde en fazla kaç gün rapor alabilir?

Eski adıyla SSK (4/a) veya BAĞ-KUR(4/b) kapsamında çalışanlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek rapor sürelerinin toplamı 40 günü geçemez. İstirahat süresinin 40 günü aşması durumunda raporun sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerekir.

Deneme süresi kıdem tazminatına dahil mi?

İşçinin çıraklık ilişkisinde geçen süreler de kıdem tazminatına esas alınacak süre yönünden değerlendirilemeyecektir. Buna karşın deneme süresi, kıdem süresine eklenir. İşçinin kıdem hakkı bakımından aranan en az bir yıllık süre, derhal fesihlerde feshin bildirildiği anda sona erer.

İşten çıkış statü değişikliği ne demek?

21 Numaralı Kod – Statü Değişikliği; İşyerinde (4/a)’ lı olarak çalışan bir işçi, işyerinde (4/b) statüsüne tabi olursa 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olarak sigortalılığı devam ettirilmektedir. Bu tür statü değişiklikleri durumunda yapılan çıkışlarda bu kod seçilmektedir.

Hasta değilken nasıl rapor alınır?

Birkaç günlük rapora ihtiyacı olanlar bu isteklerine doktora rica ederek de ulaşabilirler. Bunu güler yüzle ve makul bir bahane ile söylediğinizde rapor alma şansınız oldukça yüksektir. Doktorlar gerçekten yardımsever insanlardır ve canları bir şeye sıkılmamışsa sizi asla üzmezler.

Hasta olmadan rapor alınır mı?

Ama, hasta olmadan da rapor alınabilir. Asıl önemli olan ve herkesin merak ettiği de zaten budur. Hasta olmadan rapor almanın en kolay yolu tanıdık bir doktor bulmaktır. Herkesin böyle bir ‘resmi kuruluşta çalışan doktor tanıdığı olması’ iyidir, hoştur da, doktorun branşı da önemlidir.

Iş yeri raporu ne zaman onaylar?

Peki işveren ne zamana kadar istirahat raporuna onay vermek zorundadır? ‘Çalışmadığına Dair Bildirim’ en geç istirahat süresinin bittiği tarihi içine alan aylı prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken ayın 23 üne kadar sisteme girilmesi gerekir.

Okunma: 343