Is pedagojisi kursunu kimler verebilir

Is pedagojisi kursunu kimler verebilir

Popüler Is pedagojisi kursunu kimler verebilir?

İçindekiler

İş pedagojisi kursunu kimler verebilir?

KAMU (MEMURLAR)

EĞİTİM PERSONELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL. SAĞLIK PERSONELİ DİYANET PERSONELİ

İş pedagojisi belgesi nasıl alınır?

“Ustalık Belgesi” sahibi olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan “İş Pedagojisi Kursunu” başarı ile tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” verilir. ( 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Madde 31: Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarını başarıyla tamamladıkları takdirde …

İş pedagojisi eğitimi nedir?

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 72- Ustalık belgesine sahip olup aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişileri yetiştirmek üzere kurumlarda iş pedagojisi kursu açılır.

Usta Öğreticilik Kursunu kimler verebilir?

Ustalık veya iş yeri açma belgesi sahipleri ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan 40 saatlik iş pedagojisi kursuna katılabiliyor. Kursu başarıyla tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi veriliyor.

Usta öğretici belgesi almak için kaç puan gerekir?

Konuların işlenmesinde ayrı öğretmenlerin görev alması durumunda sorular, ilgili öğretmenlerce hazırlanarak kurs sonunda tek sınav şeklinde uygulanır. Kursa katılanların başarılı sayılabilmeleri için kurs sonunda yapılan sınavda, en az 45 puan “Geçer” not almaları gerekir.

İş pedagojisi ne iş yapar?

İş okuluyle ilgili görüş, kuram ve uygulamaları düzenli biçimde inceleyen ve iş okulunun çalışmalarını bilimsel yöntemlerle değerlendiren eğitbilim dalı.

Usta öğretici belgesi kimlere verilir?

USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ ; Ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan 40 saatlik Usta Öğreticilik kursuna katılabilirler. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir.

Okunma: 343