Grup sigortasi ne demek

Grup sigortasi ne demek

Yönergeler Grup sigortasi ne demek?

Grup sigortası ne demek?

Grup Hayat Sigortası, şirketinizin çalışanlarını ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan, yaşam standartlarını korumayı amaçlayan, avantajlı bir hayat sigortasıdır.

Grup sigortası kaç kişiden oluşur?

En az 20 personelin katılımıyla oluşan Grup Sağlık Sigortası ile kurumlar, istedikleri teminatları ve limitleri belirleyerek, tercihlerine göre yatarak veya ayakta tedavi giderlerini sigorta güvencesi altına alabilirler.

Grup sağlık sigortası neleri kapsar?

Ek teminatlar sağlık sigortası standardını yükselten uygulamalardır. Ambulans, suni uzuv, tıbbi malzeme, trafik kazası sonrası diş tedavisi, hamilelik ve doğum, doğum kontrolü, gündelik bakım ve günlük iş görmezlik gibi sağlık hizmetleri grup sağlık sigortası poliçesine ihtiyaçlar dahilinde eklenmelidir.

Grup sigortası Nedir hukuk?

9- Grup sigortaları En az on kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından, belirli kıstaslara göre kimlerden oluştuğunun belirlenebilmesi imkânı bulunan bir gruba dâhil kişiler lehine, tek bir sözleşme ile sigorta yapılabilir.

Elektrik grup sigorta nedir?

Sigorta, bir çift elektrik terminali arasına monte edilmiştir. Yanıcı olmayan bir mahfaza ile çevrelenmiştir. Diğer devre iletkenlerine oranla küçük bir kesite sahip metal bir şerit veya tel sigorta elemanından oluşur. Sigorta, korunan devreden geçen tüm akımı taşımak için seri bağlanır.

Poliçe teminatları ve tutarı ne demek?

Prim; sigortalanan bir riske, sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık olarak, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından para olarak ödenen ya da ödenecek olan tutardır. Poliçe; poliçe üzerindeki yasal hak ve yükümlülüklerin devrinin yazılı olduğu sözleşmedir.

Tamamlayıcı Sağlık sigortası kapsamı nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyat, ameliyat öncesi ve sonrası tetkik, ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon, evde bakım, tıbbi malzeme, suni uzuv ve ambulans gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sağlık hizmetlerini teminat kapsamına almaktadır.

Küçük cerrahi müdahaleler nelerdir?

Küçük Ameliyat Nedir? 150 birime kadar olan küçük cerrahi müdahalelerdir. Göz, beyin ve diğer bazı branşlarda ameliyat mikroskobu ile yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Genelde küçük cerrahi ameliyatlar; travma sonrası kopan parmak, el-kol, bacak gibi vücut uzuvlarının yeniden yerine dikilmesi anlamına da gelir.

Okunma: 343