Genel not ortalamasi 2 50 nin uzerinde olan ogrenciler bir donemde kac AKTS lik dersi ekstra alabilirler

Genel not ortalamasi 2 50 nin uzerinde olan ogrenciler bir donemde kac AKTS lik dersi ekstra alabilirler

İçindekiler

Genel not ortalaması 2 50 nin üzerinde olan öğrenciler bir dönemde kaç AKTS lik dersi ekstra alabilirler?

Tekrarlanan dersler normal ders yükünden sayılmaz.” “b) Genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler için öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile toplamda 12 AKTS kredisini geçmemek üzere en fazla üç ders arttırılabilir.”

Ege Üni mezun olmak için kaç kredi?

Ders geçme sistemi uygulayan fakülte ve dört yıllık yüksekokullarda bir programdan mezun olmak için alınması gereken derslerin toplam kredisi 160’ı aşamaz. Ancak öğrenci isterse bu sınırın üzerinde ders alabilir.

IEÜ kaç AKTS?

Öğrenciler çift anadal, yandal, sertifika programı dersleri ile birlikte dönemde en fazla 48 AKTS kredilik ders alabilirler.

Bütünleme E notu nedir?

a) E (eksik) notu, yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir.

120 AKTS ile mezun olunur mu?

Herhangi bir dönemde öğrenci 30’un altında AKTS tamamlamışsa mezun olamaz. Genel olaraksa mezuniyet için ön lisansta toplam 120 AKTS, lisansta 240 AKTS, tezsiz yüksek lisansta 60 AKTS, tezli yüksek lisansta 120 AKTS ve doktorada 240 AKTS başarılması gereklidir.

3 üstü ortalama kaç AKTS?

GANO’su 3,00 ve üzeri olan öğrenciler 40 AKTS, 2,50 – 2,99 olan öğrenciler 36 AKTS, 2,00 – 2,49 olan öğrenciler ise 30 AKTS’ye kadar takip eden yarıyılda derse kaydolabilirler.

Ege Üniversitesi en fazla kaç kredi?

kayıtlanmak koşulu ile, bir yarıyılda en fazla 42 AKTS kredisi kadar ders alabilir. Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin çalışma yükü, akademik danışmanın önerisi ve bölüm/program başkanlığının onayı ile kayıt yaptırılan yarıyılın eğitim-öğretim çalışmaları yükü esas alınarak 1/3 oranında azaltılabilir.

Mezuniyet için kaç kredi gerekir?

Genel olaraksa mezuniyet için ön lisansta toplam 120 AKTS, lisansta 240 AKTS, tezsiz yüksek lisansta 60 AKTS, tezli yüksek lisansta 120 AKTS ve doktorada 240 AKTS başarılması gereklidir.

Bir dönemde kaç AKTS alınabilir?

Bir dönem içinde en fazla kaç kredilik ders alma hakkım var? Öğrencinin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS’dir. Bir yarıyıla ait ders yükü en fazla 45 AKTS olabilir. Tekrarlanan dersler normal ders yüküne sayılır.

Bütünleme sınavı notu nasıl etkiler?

Telafi(bütünleme) sınavına giren öğrenciler için Telafi(bütünleme) sınavı bitirme(final) sınavı yerine geçer ve bitirme sınavı gibi toplam notun %60 ını etkiler.

Okunma: 344