Fatma Didem TUNÇEZ Kimdir ?

Uzmanlık Alanları

Atık Yönetimi İklim Değişikliği Su Kaynakları Yönetimi Yenilenebilir Enerji Kaynakları İş Sağlığı Güvenliği

Biyografi

 Fatma Didem Tunçez, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını aynı üniversitede Çevre Mühendisliği dalında Konya İli Merkezinde Havada Bulunan Kükürdioksit, Amonyak ve Duman Konsantrasyonlarının Meteorolojik Faktörler ile İlişkisinin Araştırılması adlı tezi ile, doktorasını Toprak Anabilim Dalında, Şeker Fabrikası Atık Çamuru ve Pomzanın Toprak İyileştirici Olarak Kullanılması adlı tezi ile tamamladı. Konya Valiliği Çevre Koruma Vakfı bünyesinde, Konya Çevre Müdürlüğünün emrinde 10 yıl Çevre Mühendisliği yaptı. Sonraki sekiz yıl Konya Çimento Sanayii A.Ş.’nde Çevre ve İSG Birimi yöneticiliği yaptı. Halen KTO Karatay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Enerji Yönetimi Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Akademik hayatı süresince, Dekan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Enerji Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Senato Üyeliği, Etik Kurul Üyeliği, Kalite Güvence Komisyon Üyeliği , Enerji Yöneticisi idari görevlerini yerine getirdi. Sürdürülebilir Enerji ve Hammadde Yönetimi, Enerji ve İklim Değişikliği, Atıkların Enerji Kaynağı Olarak Kullanılması, Yenilenebilir Enerji Kaynakları konularında araştırmalar yapmıştır. Kompost ve Biyogaz Tesislerinde Değerlendirilebilecek Konya’daki Organik Atık Potansiyeli Analizi ve Konya’da Biyogaz Tesisi Potansiyeli, Temiz Kent Huzurlu Kent konularına Yönelik Ekip Araştırmaları kitap haline getirilmiştir.

Kurum

KTO Karatay Üniversitesi

Okunma: 48