Ezidiler neden tavus kusu?

Ezidiler neden tavus kusu?

Blog Ezidiler neden tavus kusu?

İçindekiler

Ezidiler neden tavus kuşu?

Yezidilik’te Tanrı, dünyanın sadece yaratıcısıdır ancak sürdürücüsü değildir. Tanrısal iradenin vücut bulması için Melek Tavus bir nevi aracılık rolü üslenmiştir. “Melek Tavus” olarak adlandırılır ve bir tavus kuşu ile simgelenir.

Tavus kuşu neyin simgesi?

Tavuskuşu, Antik Yunanistan’da tanrıça Hera’nın simgesidir. Tanrıçaya hizmet eden çok gözlü dev Argos, Hermes tarafından öldürülünce, tanrıça devin gözlerini tavuskuşunun kuyruğuna serper. Ezidilik inancında Tanrı Azda tarafından yaratılan, kendisine evreni ve insanları yaratma görevi verilen Melek-Tanrının simgesidir.

Tavus kuşu hangi ülkenin sembolü?

Tavuş Kuşu, aslında bir çok farklı gelenekte farklı anlamlara sahiptir. Budist geleneklerinde dünyasal bağlılıklar, Kamboçya geleneklerinde Güneş ile bağı, Hindu ve Tibet geleneklerinde taht ile, Çin geleneklerinde güzellikle, Sufi geleneklerinde ise ilahi güzellikle ilişkilendirilir.

Melek Tavus şeytan mı?

Yezidiler, “Tanrı tarafından seçilmiş” bir halk olduklarına inanıyor ve birçoğu Şeyh Adi’nin vahiy aldığını kabul ediyor. Melek Tavus’u ise “şeytan” olarak değil, Azda’nın (Allah’ın) doğruyu yanlışı göstermek için gönderdiği bir elçi olarak görüyorlar.

Yezidiler neden marul yemiyor?

Allah iradesini onun ikinci şahsiyeti olan ‘Melek Tavus’ yürütür. Marul, bir Yezidi ulusunu çağrıştırdığı için haram yiyecektir. Vaftiz ediliyorlar, namaz kılıyorlar, ateşi kutsal sayıyorlar. Marul, salatalık, börülce ve balık gibi yiyecekleri haram sayıyorlar.

Tavus kuşu neden yenmez?

Daha öncede söylediğimiz gibi tavus kuşunun nesli tehlikede olduğu için, avlanması yasaktır. Ayrıca birçok toplumda tavus kuşu kutsal sayılır. Görünüşü çok güzel olduğu için, dünyanın farklı toplumlarında değer gören bir hayvan olmayı başarmıştır.

Yezidiler şeytana tapar mı?

Şeytana taptıkları iddiası Yezidiler, “Tanrı tarafından seçilmiş” bir halk olduklarına inanıyor ve birçoğu Şeyh Adi’nin vahiy aldığını kabul ediyor. Melek Tavus’u ise “şeytan” olarak değil, Azda’nın (Allah’ın) doğruyu yanlışı göstermek için gönderdiği bir elçi olarak görüyorlar.

Okunma: 343