Erkan AKGÖZ Kimdir ?

Uzmanlık Alanları

Turizm Otel İşletmeciliği Sürdürülebilir Turizm Turizm Ekonomisi Turizm İşletmeciliği Turizm Pazarlaması Turizm Planlaması Turizmde Çevre Yönetimi

Biyografi

Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan 1996 yılında mezun oldu. Akademik hayata 1997 yılında Selçuk Üniversitesinde. Yükseklisans ve Doktora eğitimini de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2010-2017 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesinde görev yaptı. 2019 yılında Doçent unvanı almaya hak kazanan Akgöz, 2017-2020 tarihleri arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Turizm, gastronomi, itibar yönetimi gibi konularda birçok kitap ve makale yayınladı. Birçok ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslara katıldı. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği bölümünde görev yapmaktadır. 

Kurum

Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Popüler Yayınları

ÖRGÜTSEL SİNİZMİN TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ Yazarlar: Erkan AKGÖZ, Elaiym DARKANOVA Yayın Bilgisi: 2020 , Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi DOI: - ATIF 0 FAVORİ 2 0ATIF 2 FAVORİ TURİZM İŞLETMELERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yazarlar: Erkan AKGÖZ, Tolga GÖK, Abdulsamet TEKİN Yayın Bilgisi: 2021 , Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DOI: 10.20875/makusobed.682634 ATIF 0 FAVORİ 1 0ATIF 1 FAVORİ Konaklama İşletmelerinde Hizmet Hatası Telafi Stratejilerinin Kurumsal İtibara Etkisi Yazarlar: Erkan AKGÖZ, Darya KRASNİKOVA Yayın Bilgisi: 2020 , Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi DOI: 10.25287/ohuiibf.656986 ATIF 0 FAVORİ 1 0ATIF 1 FAVORİ “TURİZM” KAVRAMININ YER ALDIĞI DOKTORA TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (2010-2020) Yazarlar: Erkan AKGÖZ, Refika ATALAY Yayın Bilgisi: 2021 , Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi DOI: - ATIF 0 FAVORİ 1 0ATIF 1 FAVORİ Online Otel Yorumlarının Metin Madenciliği Teknikleri ile İncelenmesi: Bakü Otelleri Örneği Yazarlar: Erkan AKGÖZ, Engin TENGİLİMOĞLU Yayın Bilgisi: 2022 , Selçuk Turizm ve Bilişim Araştırmaları Dergisi DOI: - ATIF 0 FAVORİ 1 0ATIF 1 FAVORİ

Okunma: 29