Docentlikten profesorluge gecis nasil olur?

Docentlikten profesorluge gecis nasil olur?

Popüler Docentlikten profesorluge gecis nasil olur?

Doçentlikten profesörlüğe geçiş nasıl olur?

Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 5 yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bir bilim alanında çalışmış olmak, kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmuş olmak …

Misafir profesör ne demek?

üniversitelerde, o üniversitenin öğretim kadrosunda olmamasına rağmen, belirli bir akademik ünvanı olup da başka bir üniversitede ders verenlerin, belirli bir süreliğine o üniversitede ders açması için izin verdiği öğretim elemanlarıdır. bu kişilerin illa ki akademik ünvan sahibi olması da gerekmez, öğretim …

PhD unvanı nasıl yazılır?

Doktora çoğunlukla sosyal bilimler alanında Ph.D. (Doctor of Philosophy ya da Philosophy of Doctorate [bu felsefe doktoru demek değildir!!]) olarak kısaltılır. Ama başka başka çeşitleri de var Psy.D., Sc.D. Md.D.

Profesörlüğe nasıl geçilir?

Kişilerin profesör olmak için ise sağlaması gereken şartlar şu şekildedir; Kişilerin doçentlik unvanına sahip olması gerekmektedir ve en az beş sene ana dalında çalışmış olması gerekmektedir. Uluslararası eserler vermiş olması gerekmektedir. Kişilerin profesör kadrosuna uygun bir şekilde atanmış olması gerekmektedir.

Misafir akademisyen nasıl olunur?

(2) Misafir akademisyen olarak görev yapmak amacıyla başvuruda bulunan kişinin özgeçmişi, ilgili bölümün öğretim elemanları, ilgili Fakülte Dekanı ve ilgili Rektör Yardımcısı tarafından değerlendirilir. Başvurulan bölümün uygun görmesi durumunda ilgili Dekan, misafir akademisyenin kabul edilmesini Rektörlüğe önerir.

Misafir Araştırmacı nasıl olunur?

MADDE 6- (1) Misafir araştırmacılar, kendi başvuruları veya Üniversitenin öğretim üyelerinin veya ilgili birimlerin teklifiyle Üniversiteye araştırma yapmak üzere kabul edilebilirler. Başvurular, resmi onay süreçlerinin en az 2 ay sürebileceği dikkate alınarak yapılır.

Okunma: 318