Daha çok bilimsel konularda yapılan konunun farklı yönlerinin aydınlatılması amacını taő,^X[��\��qg��[�p훙][Z[�H � H�۝qg�XX�,H\�Y�,[�[��\���Z�qg�\�[[��۝qg�X[\

Daha çok bilimsel konularda yapılan konunun farklı yönlerinin aydınlatılması amacını taő,^X[\qg[p훙][Z[H
H۝qgXX,H\Y,[[\Zqg\[[۝qgX[\

İçindekiler: Daha çok bilimsel konularda yapılan konunun farklı yönlerinin aydınlatılması amacını taşıyan bir başkan yönetiminde 3 5 konuşmacı tarafından gerçekleştirilen konuşmalara ne ad verilir?

Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı farklı kişiler tarafından (çoğunlukla akademik konularda) yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni (sempozyum) denir.

Toplumu yakından ilgilendiren herhangi bir güncel olayın bir ülke sorununun Bilim Sanat ve politikayla ilgili önemli bir konunun uzman kişiler tarafından seçkin dinleyiciler önünde tartışılmasına ne ad verilir?

Toplumu yakından ilgilendiren herhangi bir güncel olayın, bir ülke sorununun, bilim, sanat ve politikayla ilgili önemli bir konunun uzman kişiler tarafından seçkin dinleyiciler önünde tartışılmasına "açık oturum" denir.

3 sempozyum nedir sempozyumun panel ve açık oturumdan farkı nedir?

Doğrulanmış Cevap. Sempozyum ve panelin (açık oturum) farkı nedir? >sempozyum her alan ile ilgili bilgi aktarımı yapar ama panel sadece sosyal ve siyasal bilgileri aktarır.

Bir konuda sorunların çözümlenmesi için görüş birliğine varmak üzere düzenlenen toplu tartışmaya ne ad verilir?

Forum, belli bir konuda ortak yönleri olan bir grubun, görüş birliğine vararak, ortak sorunlarını çözmeleri için düzenlenir. Günümüzde bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantılara forum denir. Forum, panel gibi bir toplu tartışma türüdür.

Ulusal ya da uluslararası bir nitelikte olan bilim insanları tarafından yapılan araştırmaların sunulduğu sonuçlarının tartışıldığı toplantılara ne denir?

Bir kurumun belli zamanlarda ya da gerektikçe temel konuları konuşmak/görüşmek, yeni kurullar seçmek üzere, (yerli/yabancı) yetkin kimselerin/delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen ulusal/uluslararası toplantılara kurultay denilmektedir.

Herhangi bir konuyla ilgili yapılan araştırma sonuçları hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışma amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantılara ne ad verilir?

bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışma amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantılara seminer denir.

Moderatör yönetiminde yapılan uzman konuşmacıların katıldığı ve dinleyicilerin toplantılarını açık olan tartışma toplantılarına ne ad verilir?

Moderatör yönetiminde yapılan, uzman konuşmacıların katıldığı dinleyicilerin sorularına açık tartışma toplantısı aşağıdakilerden hangisidir? Yanıt Açıklaması: Forum (Forum): Moderatör yönetiminde yapılan, uzman konuşmacıların katıldığı dinleyicilerin sorularına açık tartışma toplantısıdır.

Aşağıdakilerden hangisi uzmanların ve bilim insanlarının bir konuda ön hazırlık yapmak üzere katıldığı inceleme ve değerlendirme toplantısına verilen isimdir?

Çalıştay: Ön hazırlık yapmak üzere, belli bir konuda bilim adamları ve uzmanların katıldığı, inceleme ve değerlendirme toplantısı.

Bilimsel Toplantı ne demek?

bilimsel toplantı a. Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konulardan oluşan toplantı.

Okunma: 344