Carsaf bordro zorunlu mu?

Carsaf bordro zorunlu mu?

Blog Carsaf bordro zorunlu mu?

İçindekiler

Çarşaf bordro zorunlu mu?

Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malumat yazılır. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.);

Bordro ne iş yapar?

Bordro Uzmanı, bordro sürecinin yönetiminden sorumlu insan kaynakları profesyonelidir. Şirket personelinin çalışma sürelerini hesaplamak ve fazla mesai, ikramiye vb. faktörleri de göz önünde bulundurarak maaş miktarlarını belirlemekle sorumludur.

Maaş bordrosu vermek zorunlu mu?

İşverenin maaş bordrosu düzenlemesi ve işçiye bordro vermesi kanunen emredici hükümlerle zorunlu tutulmuştur. Bu zorunluluk İş Kanunu 37.maddesinde düzenlenmiştir.

Çarşaf bordro ne demek?

Seçilen aya ait tüm bordroların alt toplamlı bir şekilde verildiği ekrandır.

Bordro verilmezse ne olur?

Burada işçinin bordroyu almasında hukuki yararı vardır ve böyle bir işçiye maaş bordrosu verilmemesi işçi için haklı fesih sebebidir. 2) Maaş Bordrosu verilmemesi sebebiyle iş aksini haklı olarak fesheden işçinin bu talebinde dürüstlük kuralına uygun davranmış olması gerekmektedir.

Maaş bordrosu ne için istenir?

Bordro, işverenin çalışan bireye her ay yapmış olduğu iş ile ödediği ücreti, kesintileri, vergileri ve işçinin çalışmış olduğu zaman boyunca periyodik şekilde düzenlenen evraktır. Bir diğer ifade ile bir hesabın ayrıntılarını göstermek adına düzenlenen cetvel olarak tanımlanabilir.

Bordro uzmanı ne kadar maaş alır?

Bordro uzmanının maaşı 4400 TL ile 5700 TL aralığındadır. Bordro uzmanı maaş aralığı, kişinin kıdemine ve görev yaptığı kuruma göre farklılık gösterir. Örneğin bu kişilerin mesleğin ilk yıllarında aldığı maaş ortalama 4400 TL’dir. Ancak kıdeme ve kuruma bağlı olarak alınan maaş 5700 TL’ye kadar çıkabilir.

Maaş bordrosu yoksa ne olur?

Görülebileceği gibi işvereninizin size her ay ücret hesap pusulası, yani bordro vermesi yasal bir zorunluluk iken buna uymaması idari para cezası gerektiren bir durumdur. Yapmanız gereken bu zorunluluğu kendisine hatırlatmak olmalıdır. Aksi halde şikâyet hakkınızı (Türkiye İş ve Çalışma Kurumu’na) kullanabilirsiniz.

Okunma: 343