Buraya Yer-yon zarfi mi

Buraya Yer-yon zarfi mi

İçindekiler

Buraya Yer-yön zarfı mı?

* “İçeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri, öte, beri” kelimeleri yer-yön zarfı olduğunda zarf tümleci, isim olarak kullanıldığında ise özne, nesne veya dolaylı tümleç olur.Aslında Yer – yön zarfları “nereye” sorusuna cevap verir.

Cümlenin öğeleri kiminle?

Yüklemin ne ile (hangi araçla), kimin ile, hangi amaçla, yapıldığını gösteren söz öbeklerine edat tümleci denir. Yükleme sorulan “ne ile, ne için, kiminle, kimin için?” sorularıyla bulunur. Edat tümleci olarak adlandırılan tümleçler de birer zarf tümlecidir.

Yer yön zarfı nasıl Adlaşır?

Türkçede kullanılan yer yön zarfları fiile yönünü sormak suretiyle cevap olan kelimelerdir. Yer yön zarflarının en kolay şekilde tespit edilebilmesi için fiile nereye sorusu sorulmalıdır. Alınan cevap cümle içerisindeki yer yön zarfı ortaya çıkarmaktadır.

Hangisi yer ve yön zarfıdır?

İçeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri gibi sözcükler yer yön zarfı olarak kullanılır.

Nerede soru zamiri mi?

Esas soru zamirleri “kim” ve “ne” dir. Bunun yanında soru bildiren diğer kelimeler de soru zamiri olarak kullanılabilir. Diğer soru zamirleri şunlardır: Kim, kimler, ne, neler, nere, neresi, nereyi, nereye, nerede, nereden, kaçı, kaçımız, kaçınız, hangisi, hangimiz, hangileri, kaçıncı, kaçta, kaçtan…

Kimin hangi öge sorusu?

Dolaylı tümleç, yüklemi; yer, yön bakımından tamamlayan öğedir. Yükleme sorulan “kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden” sorularının cevabı olur.

Yer yön zarfında ne sorulur?

Yer yön zarfı tespit edilmesinin en kolay yolu fiile nereye sorusunu sormak olmaktadır. Bu sorunun karşılığı olan içeriye, dışarıya, aşağıya, yukarıya, ileri, geri gibi kelimeler yer yön zarfı olmaktadır.

Içeride zarf mı?

İçeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri gibi sözcükler yer yön zarfı olarak kullanılır. Yer yön zarfları, çekim eki aldıklarında zarf özelliklerini kaybederek isim olurlar. Aşağı-yukarı vb. sözcükler sıfat görevli olabilir.

Aşağıya yer yön zarfı mı?

Okunma: 344