Basit usul ne zaman son 2021?

Basit usul ne zaman son 2021?

Blog Basit usul ne zaman son 2021? by Admin Ağustos 10, 2020

İçindekiler

Basit usul ne zaman son 2021?

(Vergi Usul Kanunu Sirküleri/115 ile basit usul için beyanname verilme zamanı şubat ayının son günü olarak belirlenmiştir. 28 Şubat’ın hafta sonu olması nedeniyle beyan ve ödeme süresi 01.03.2021 tarihidir.)

4 dönem geçici vergi kalktı mı?

Geçici Vergide 4. Kanun ile, 4. dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmıştır. Yeni uygulamada, yılın ilk 9 ayı için 3’er aylık dönemler halinde toplamda 3 geçici vergi beyannamesi verilecek.

2021 Yılı basit usul beyanname verilecek mi?

Bu değişiklikle kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021’den itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna kılındı. Böylece basit usule tabi mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden bu yıl gelir vergisi beyannamesi vermeyecek.

Basit usuller defter beyan ne zaman işlenecek 2022?

Arama terimini giriniz. 17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Basit usuller defter beyan ne zaman işlenecek?

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

2021 yılı 4 dönem geçici vergi verilecek mi?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 4. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmasına karar verildiği duyuruldu.

4 geçici vergi neden kaldırıldı?

Gelecek yıldan itibaren dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırıldı. Yapılan düzenleme, ödenen geçici vergilerin yıllık gelir/kurumlar vergisinden daha fazla olması nedeniyle nakden veya mahsuben geçici vergi iadesi ihtiyacını azaltacak.

Basit usul beyanname 2022 Verilecek mi?

Böylece basit usule tabi olan mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden 2022 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Bu kapsamda hazırlanan “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi” kullanıma sunulmuştur.

Okunma: 344