Ayşe Nur SIR DÜNDAR Kimdir ?

Uzmanlık Alanları

Dilbilimi Tasavvuf Edebiyatı

Biyografi

1969 yılında Kütahya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kütahya’da tamamladı. 1987’de Ankara Hukuk Fakültesine girdi. Ailevi sebeplerden dolayı öğrenimine devam edemedi. 1994 yılında öğrenim hayatı, Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tekrar başladı. 1998’de fakülte birincisi olarak mezun oldu. 1998-2007 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptı. 2001’de Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2007’de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Merkezinde Türk Dili Anabilim dalında doktora programını tamamladı. “Mehmed Zâ’im Câmiü’t-Tevârih” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
2007 Aralık’ta Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2008’de bölümün başkanlığına getirildi. 2009-2010 yıllarında Erasmus Kapsamında Öğretim Elemanı Değişim Aktivitesi kapsamındaki “Teaching Plan” programına dâhil oldu. Bu program çerçevesinde, Macaristan’ın Budapeşte Eötvös Lorand Üniversitesi Türkoloji Bölümünde Eski Anadolu Türkçesi ve Türkiye Türkçesi derslerini verdi.
2012 Şubat tarihinde Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçiş yaptı. 2016’da Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Türkçe Öğretim Merkezine (TÖMER) müdür yardımcısı olarak atandı. 6 Mart 2017 tarihinde “Gazzizâde Abdüllatif Efendi Hulâsatü'l-Vefeyât” ve “Risâle-i Mi'râciyye” adlı eserleriyle doçentlik unvanını aldı. 3 Ağustos 2022 tarihinde Profesörlük unvanı verildi. Halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir.
Tasavvuf Edebiyatı, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi alanlarında bilimsel araştırmaları ve çalışmaları bulunmaktadır. 

Kurum

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Okunma: 142