Asma aşısı nasıl ve ne zaman yapılır?

Asma aşısı nasıl ve ne zaman yapılır?

İçindekiler: Asma aşısı nasıl ve ne zaman yapılır?

Amerikan asma anaçları dikiminden sonra 2-3 yıl içinde baş parmak kalınlığına gelince İlkbaharda Mart, Nisan aylarında aşılanır. Aşı için önce anacın çevresindeki topraklar çapa ile açılır ve anaç toprak seviyesinin 10-15 cm üzerinden kesilir. Aşı bıçağı ile üst yüzeyi düzeltilir, perdahlanır.

Üzüm kalem aşısı ne zaman yapılır?

Kalem Aşısı Ne Zaman Yapılır? Kalem aşısı genellikle toprağın uyanmaya başladığı, sıcaklığın 10'lu derecelerin üzerine çıktığı, anaç'da kambiyum dokularının gelişmeye başladığı zamanlarda yapılır.

Ceviz Dilçikli aşı ne zaman yapılır?

Dilcikli aşısı çöğür ile kalemin yaşları farklı, fakat çapları birbirine eşit olması durumunda uygulanır. Özellikle yazın yapılan yama göz aşılarında, aşı tutmayan çöğürlere ikinci yılın ilkbaharında dilcikli aşı uygulanabilir. Kalem ve çöğürün aynı kalınlıkta olması gerekir.

Badem ağacına ne aşılanır?

Şeftaliye: Kayısı, erik, badem. Ahlat Ağacına:Armut,muşmula, ayva.

Bademe hangi meyve aşılanır?

Yalçın, kıraç arazide badem ağaçlarına kayısı, şeftali ve erik aşılayarak tek ağaçta bu meyveleri yetiştirmeyi başardı.

Limon hangi ağaca aşılanır?

Limon ağacı aşılamada çoğunlukla "T göz aşısı" kullanılmaktadır.

Turunca limon aşısı ne zaman yapılır?

Turunçgillerde aşı iki değişik zamanda yapılır. En iyi sonuç alınan aşılama zamanı Eylül-Ekim döneminde yapılan durgun göz aşısıdır. İlkbaharın girmesi ve fidanlarda filizlenmenin (sürgün) başladığı zamanlarda Mart'ın 20sinden başlayarak Nisan ve Mayıs ayları içerisinde sürgün göz aşısının yapılma zamanıdır.

Okunma: 45