Adductor kaslari nelerdir?

Adductor kaslari nelerdir?

Popüler Adductor kaslari nelerdir?

İçindekiler

Adductor kasları nelerdir?

Açıklama. Yakınlaştırıcı kas olarak da bilinir. Kol ya da bacağın, vücudun orta düşey eksenine doğru yer değiştirmesini sağlayan kaslara verilen ad.

Gövde kasları nelerdir?

Gövde kasları, göğüs kasları, karın kasları, sırt kasları ve pelvis çıkışını kapatan kaslar olarak dört grupta incelenir. Bu kaslar, üst ekstremite ile ilgili kaslardır. Göğüs kemiklerinden başlayıp üst ekstremite kemiklerinde sonlanır ve üst ekstremitenin hareketlerinde rol alır.

Uyluk kasları nelerdir?

Uylukta 3 ana kas grubu vardır. Arkada hamstring, iç yanda adduktor, ön tarafta ise quadriceps kasları bulunur ve bunlar uyluk (femur) kemiği boyunca uzanırlar. Quadriceps kası bacağı uzunlamasına uzatır, hamstring dizin bükülmesini sağlar ve adduktor ise iki dizin birbirine yanaşması ve değmesini sağlar.

Quadriceps kasları nelerdir?

Quadriceps femoris kası (Latince: Musculus quadriceps femoris), uyluğun önündeki dört tane kası içeren büyük bir kas grubu. Ayrıca bu kaslar diz eklemini önden kateden kaslar olarak bilinir. Musculus quadriceps femoris ismi, Latincede uyluğun dört başlı kası anlamına gelir.

Derin ense kasları nelerdir?

Mm. Suboccipitales (Derin Ense Kasları)

rectus capitis posterior major. rectus capitis posterior minor. obliquus capitis superior. obliquus capitis inferior.

Regio Pectoralis kasları nelerdir?

Göğüs Kasları Toraks ön duvarı regio pectoralis olarak bilinir. Regio Pektoralis; içte sternum, dışta plica axillaris anterior, yukarıda clavicula, aşağıda Musculus pectoralis major’ün alt kenarı ile sınırlıanan bölgedir. Üst ekstremite ile toraks duvarını birleştiren kaslar ve meme bezleri bulunur.

Erektör spina kasları nelerdir?

Erector spinae ismi bu kasların işlevini ifade eder. 📌Bunlar, omurgasını dik tutan güçlü bir kas grubudur. Spinae kelimesi omurgayı ifade eder. 📌Erector spinae kasları üç kastır: spinalis, longissimus ve iliocostalis.

Uyluk arka yüz kasları nelerdir?

UYLUK KASLARI

sartorius. quadriceps femoris. articularis genus.

Okunma: 343