2 haftalik kesin sure ne zaman baslar?

2 haftalik kesin sure ne zaman baslar?

İçindekiler

2 haftalık kesin süre ne zaman başlar?

Davalının iki hafta içinde davaya cevap verebileceği tebliğ zarfında gösterilir.” Hükümde açıkça belirtildiği üzere cevap dilekçesi verme süresi tebliğden itibaren iki haftadır. İki haftalık süre hesaplanırken dava dilekçesinin tebliğ edildiği güne iki hafta sonra karşılık gelen güne bakılır.

Hukukta süre nasıl hesaplanır?

Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa, süre bu ayın son günü tatil saatinde biter.

Tebliğ tarihinden itibaren nasıl hesaplanır?

Aynı Yasanın “sürelerin hesaplanması” başlıklı 39. maddesi ise “ ( 1 ) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar. ( 2 ) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer.

Yargıda süreler nasıl hesaplanır?

Süreler tebliğ tarihini takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla 5 Ocak’ta tebliğ edilen bir işlem için verilen sürenin ilk günü 6 Ocak’tır. Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter.

Tebliğ süre ne zaman başlar?

Sürelerin ilk günü, tebliğ tarihi mi yoksa ertesi gün müdür? Süreler gün olarak belirlenmiş ise tebliğ (veya tefhim) edildiği gün hesaba katılmaz. Süreler tebliğ tarihini takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla 5 Ocak’ta tebliğ edilen bir işlem için verilen sürenin ilk günü 6 Ocak’tır.

Tebliğ günü süreye dahil mi?

Şöyle ki, Süreler gün olarak belirlenmiş ise tebliğ veya tefhim edildiği gün hesaba katılmaz ve süre son günün tatil saatinde biter.

Tebliğ tarihinden itibaren ne zaman başlar?

İlanen tebligatta tebliğ tarihi: Madde 31 – (Değişik : 6/6/1985 – 3220/10 md.) İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir. Ancak, bu süre 15 günü geçemez.

Tebligat ne zaman tebliğ edilmiş sayılır?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Tebligatın önce ya da sonra okunmuş olması, tebliğ tarihini etkilemez. Elektronik Yolla Tebligat, Muhatabın Elektronik Adresine Ulaştığı Tarihi Izleyen Beşinci Günün Sonunda Yapılmış Sayılır.

Okunma: 344