123 madde nedir?

123 madde nedir?

Blog 123 madde nedir?

İçindekiler

123 madde nedir?

Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Bir çocuğa vurmak suç mu?

TCK nun 82/1-e maddesi uyarınca çocuğun öldürülmesi, kasten insan öldürme suçunun nitelikli hali olarak kabul edilmiştir.

En çok hangi suç işleniyor?

2018 yılında hüküm giyenleri işledikleri suça göre inceleyecek olursak; Türkiye’de 2018 yılında yaklaşık 267 bin kişi hüküm giydi. Hüküm giyenler içerisinde en çok işlenen suçlar ise %17 ile hırsızlık, %12,4 ile yaralama %6,7 ile de uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti suçları oldu.

TCK 123 şikayete bağlı mı?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayete tabi suçlardandır. Şikayetçi, şikayet hakkını fail ve fiili öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. Suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Fail, daha sonra öğrenilse bile suçun soruşturulması için en geç 8 yıl içinde şikayet edilmesi gerekir.

Kişilerin huzurunu bozma cezası nedir?

(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

12 yaşından küçük çocuğun ifadesi alınır mi?

Yargıtay uygulamasına göre 12-15 yaş gurubundaki çocuklar ifade verecek olgunluğa sahipse; olayın hukuki anlam ve sonuçlarını da kavrayabilecek durumda ise, avukat huzurunda kolluk tarafından ifadesi alınabilecektir.

İnfaz süreci nasıl işler?

Tebliğden itibaren 30 gün içinde iş para cezasını ödemesi gerektiği yazılır. Hükümlü ya 30 gün içinde verilen para cezasını öder, ya da taksit talebinde bulunur. Eğer hükümlü işbu 30 gün içinde verilen para cezasını ödemezse infaz savcılığı mahkemenin belirlediği oran üzerinden verilen cezayı hapse çevirir.

Okunma: 34